På denna sida kan man ta del av:

1 BEHANDLINGSVILLKOR

2 KURSVILLKOR

3 HEMSIDEVILLKOR

 

1 BEHANDLINGSVILLKOR

Genom behandling, rehabilitering, omvårdnad och utövning hos oss på Suphu´s Academy och inom metodiken Art Of Living har man godkänt våra behandlingsvillkor här nedan.

Suphu´s Academy och dess personal behandlar/rehabiliterar och ger dig som klient omvårdnad samt ger dig rekommendationer inom kost, träning, andning, personlig utveckling och hälsorådgivning avseende friskvård.

Personal på Suphu´s Academy kan behöva registrera dina person- och hälsouppgifter för att kunna ge dig hjälp eller behandling/rehabilitering. Godkänd legitimering kan krävas av dig som besöker oss.

GDPR
Dina personuppgifter är trygga hos oss på Suphu´s Academy.
Som patient hos Suphu´s Academy kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) anpassar och förtydligar vi vår patient och integritetspolicy från och med den 25 maj 2018.
GDPR ställer högre krav på oss som företag, vilket vi ser positivt på, det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är patient. Vi värnar redan om din personliga integritet och anser att det är viktigt att hålla en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.
Dina patientuppgifter som du lämnar till oss ligger ej tillgängligt på någon databas, utan finns bara i pappersform och låses in i ett dokumentskåp. Bara ditt namn, telefonnummer och emailadress finns i ett dataregister för tidbokning som sker via sms och mail. Detta register finns bara på företagets egen dator. Inga av dina personliga uppgifter lämnas ut utan används bara i vår verksamhet för att säkerställa vem du är
Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Foto/film kan komma att användas för dokumentation av ditt hälsotillstånd, givetvis med ditt medgivande.

Foto/film rättigheter samt klientjournaler tillhör Suphu´s Academy och kommer inte förmedlas till annan utomstående part utan klientens medgivande.

Vill man inte delge andra sina symptom eller att man under undersökning/behandling vill vara enskild, tar man upp det med behandlingsansvarige.

Det kan under behandlingstid förekomma förändringar i behandlingens utförande och inriktning.

Behandlingens utförande, tid och längd kan variera kraftigt beroende på ens symptom och hälsa.

Det finns aldrig några fullständiga garantier varken hos oss eller någon annan vårdande instans för att din behandling/rehabilitering/omvårdnad kan göra dig helt problemfri eller helt frisk.

Att du som klient av egen fri vilja följer de rekommendationer som ges av oss för att behandling/rehabilitering eller omvårdnaden skall kunna genomföras eller fungera.

Restriktioner gäller enligt Svensk lag vid önskat behov av behandling på sitt barn under 8 år samt vid olika typer av omvårdnad vid svårare medicinska symptom.

Behandlingar kan nekas klient om:
– inte de här behandlingsvillkoren godkänns av klienten.
– inte villkor och rekommendationer som krävs vid behandling efterföljs.
– en rättslig instans för svensk lag påkallar att vård inte får ges till vissa klienter eller sökande.

Som klient ansvarar man själv för eventuella beslut om t.ex upphörande av mediciner, annan sjukdomsbehandling eller hjälpmedel. Suphu´s Academy och dess utövare friskriver sig där med från allt ansvar i detta hänseende.

All typ av behandling tar vi ut en avgift för.

Det kan tillkomma kostnader för kost, verktyg, kurser, m.m. som eventuellt kan behövas i sin egen behandling.

Kostrådgivning ingår i sin behandling. Allmän lärdom och rekommendationer inom kost & näring tar vi ut en avgift för.

Alla besök/behandling/rådgivning förutsätter bokad tid.

Avbokning av besök/behandling/rådgivning skall göras minst 24 timmar i förväg av klient.

Ej avbokad besök/behandling debiterar vi full avgift för.

Behandlingstid kan flyttas eller avbokas av Suphu´s Academy eller behandlare efter behov och utan krav på denne.

 

 

2 KURSVILLKOR

Genom bokning, betalning och deltagande på kurserna så gäller våra kursvillkor och kursinformation.

Olika kurser genom av Suphu´s Academy har olika kriterier om ålder och kursdeltagare som skall följas.

Att man alltid bokar kurs och betalar sin kurs i rätt tid.

Att man följer de anvisningar som ges under kursdeltagandet.

Att man får ett godkännande att ta med anhörig, barn eller annan person till kursen som ej skall delta. Vi ser helst att inga åhörare deltar inne i kursområdet då koncentration och fokus är viktiga delar i kurserna och i hänsyn för kursdeltagare.

Får godkänt av kursledare att fotografera eller filma under kurserna.

Kursansvariga och kursassistenter kan variera vid olika kurstillfällen.

Kursernas placeringar och orter kan variera.

Observera
Information, praktiska och teoretiska övningar på kurserna kan ibland innebär svårigheter för vissa deltagare under vissa moment. Det är viktigt att du informerar om du har några kroppsliga hinder, alltid frågar om hjälp och säger till om du inte hänger med.

Frågor om kurs kan göras på 013 14 17 30 eller info@artoflivning.nu.

 

Bokning

OBS! Läs betalning och avgifter innan bokning av kurs.

Att man alltid bokar sig till kurs på 013 14 17  30 eller info@artofliving.nu.

Någon hos oss måste bekräfta med dig att du skall deltaga på kurs innan bokningen gäller.

Ingen drop-in gäller.

Obetald kurs så avanmäls man automatiskt från att delta till förmån för annan deltagare.

En ny bokning måste göras om man har avanmälts från en kurs.

 

Betalning & avgifter

OBS! 400 kr anmälningsavgift(del av kursavgiften).

Kursavgiften: Gäller info på utannonserad kurs.

Anmälningsavgift: Är en del av kursavgiften vilket är 400 KR. Betalas omgående vid bokning för sin plats. Betalas inte tillbaka vid avbokning.

Resterande kursavgift: Betalas senast 7 dgr innan kursstart.

Betalning av kursavgift sker till bankgiro 5023-0788 eller på swishnr: 1230640698(skriv in vilken kurs det gäller samt för- och efternamn tack)

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursplacering till annan lokal på samma ort utan att återbetala kursavgifter.

Kurser kan avbokas av Suphu´s Academy utan anspråk och kursavgifterna betalas tillbaka till kursdeltagare. Vi kan kräva minst 15 deltagare för genomförande kurs på andra orter och städer utanför Linköping.

Vi förbehåller oss även rätten att ändra dag, tid och avboka vid sjukdom/skada eller andra hinder vilket innebär att kursdeltagare får tillbaka sina kursavgifter/anmälningsavgifter  om kursdeltagare inte kan medverka på nytt, men inga andra anspråk kan göras av kursdeltagare.

 

Företag

Önskar man som företag att anlita oss för kurser för personal så bör de göras minst 2 månader innan aktuell kurs kan genomföras. Antal deltagare är minst 9 och max 50 personer.
Kursavgifter, resekostnader, bokning och lokalkostnader för kurs, eventuella boende för instruktörer(max 3 instruktörer) står företaget för som anlitar oss.

Företaget måste ha en ansvarig kontaktperson före och under kurs.

Kursavgifter kommer per faktura och betalas minst 1 månad innan kursstart. Resa och boende faktureras efter genomförd kurs.

Avbokning för företag måste ske minst 14 vardagar före bokad kurs annars faktureras 50% av kursavgifterna samt de eventuella kostnader som uppstått för bokat boende och resor.

Förflyttning av kurs görs i överenskommelse med Suphu´s Academy och helst 14 dagar innan kursstart. Viss tilläggskostnad för förflyttad kurs kan tillkomma.

Sjukdom/skada på kursansvarig kan innebära inställd eller förflyttad kurs och skall inte medföra något ersättningsansvar för Suphu´s Academy, dock kan inte heller Suphu´s Academy kräva någon ersättning av anmälda kursmedlemmar om Suphu´s ställer in kurs på grund av sjukdom/skada.

 

 

 

3 HEMSIDEVILLKOR

Suphu´s Academy äger rätten att lägga ner, justera text, bild, pris- och faktainformation samt vilka villkor som skall gälla för för denna hemsida. Desamma gäller för uppgifter och utövning som berör kurser, behandling/rehabilitering och omvårdnad hos oss.

Under patientberättelser och på facebooksidan finns berättelser från de som deltagit i kurser, behandlingar/rehabiliteringar, omvårdnad m.m. vilket vi på Suphu´s Academy kan avgöra om de skall vara kvar eller tas bort. Klient, person som lägger upp något på vår facebooksida har godkänt sin medverkan där.

 

Några funderingar om våra villkor så får man gärna kontakta oss.