Press "Enter" to skip to content

Villkor

På denna sida kan man ta del av:

BEHANDLINGSVILLKOR
KURSVILLKOR
HEMSIDEVILLKOR

 

BEHANDLINGSVILLKOR

Genom behandling, rehabilitering, omvårdnad och utövning hos oss på Suphu´s Academy och inom metodiken Art Of Living har man godkänt våra behandlingsvillkor här nedan.

Suphu´s Academy och dess personal behandlar/rehabiliterar och ger dig som klient omvårdnad samt ger dig rekommendationer inom kost, träning, andning, personlig utveckling och hälsorådgivning avseende friskvård.

Personal på Suphu´s Academy behöver registrera dina fullständiga person- och hälsouppgifter för att kunna ge dig hjälp eller behandling/rehabilitering. Godkänd legitimering kan krävas.

Det kommer föras en enkel ”klientjournal” på dig. Innehåller ej händelser vid varje besök). Klientjournal samt våra klienters personliga uppgifter användas endast i Suphu´s Academy verksamhet och av dess personal och kommer inte att förmedlas vidare till annan utomstående part eller till annan hälso- och sjukvårdsinstans.

Foto/film kan komma att användas för dokumentation av ditt hälsotillstånd, givetvis med ditt medgivande.

Foto/film rättigheter samt klientjournaler tillhör Suphu´s Academy och kommer inte förmedlas till annan utomstående part utan klientens medgivande.

Vill man inte delge andra sina symptom eller att man under undersökning/behandling vill vara enskild, tar man upp det med behandlingsansvarige.

Det kan under behandlingstid förekomma förändringar i behandlingens utförande och inriktning.

Behandlingens utförande, tid och längd kan variera kraftigt beroende på ens symptom och hälsa.

Det finns aldrig några fullständiga garantier varken hos oss eller någon annan sjukvårdande instans för att din behandling/rehabilitering/omvårdnad kan göra dig helt problemfri eller helt frisk.

Att du som klient av egen fri vilja följer de rekommendationer som ges av oss för att behandling/rehabilitering eller omvårdnaden skall kunna genomföras eller fungera.

Restriktioner gäller enligt Svensk lag vid önskat behov av behandling på sitt barn under 8 år samt vid olika typer av omvårdnad vid svårare medicinska symptom.

Behandlingar kan nekas klient om:
– inte de här behandlingsvillkoren godkänns av klienten.
– inte villkor och rekommendationer som krävs vid behandling efterföljs.
– en rättslig instans för svensk lag påkallar att vård inte får ges till klient eller sökande.

Som klient ansvarar man själv för eventuella beslut om t.ex upphörande av mediciner, annan sjukdomsbehandling eller hjälpmedel. Suphu´s Academy och dess utövare friskriver sig där med från allt ansvar i detta hänseende.

All typ av behandling tar vi ut en avgift för.

Det kan tillkomma kostnader för kost, verktyg, kurser, m.m. som eventuellt kan behövas i sin egen behandling.

Kostrådgivning ingår i sin behandling. Allmän lärdom och rekommendationer inom kost & näring tar vi ut en avgift för.

Alla besök/behandling/rådgivning förutsätter bokad tid.

Avbokning av besök/behandling/rådgivning skall göras minst 24 timmar i förväg av klient.

Ej avbokad besök/behandling debiterar vi full avgift för.

Behandlingstid kan flyttas eller avbokas av Suphu´s Academy eller behandlare efter behov och utan krav på denne.

 

 

KURSVILLKOR

Genom bokning, betalning och deltagande på kurserna så gäller våra kursvillkor och kursinformation.

Olika kurser genom av Suphu´s Academy har olika kriterier om ålder och kursdeltagare som skall följas.

Att man alltid bokar kurs och betalar sin kurs i rätt tid.

Att man följer de anvisningar som ges under kursdeltagandet.

Att man får ett godkännande att ta med anhörig, barn eller annan person till kursen som ej skall delta. Vi ser helst att inga åhörare deltar inne i kursområdet då koncentration och fokus är viktiga delar i kurserna och i hänsyn för kursdeltagare.

Får godkänt av kursledare att fotografera eller filma under kurserna.

Kursansvariga och kursassistenter kan variera vid olika kurstillfällen.

Kursernas placeringar och orter kan variera.

Frågor om kurs kan göras på 013 14 17 30 eller info@artoflivning.nu.

 

Bokning

OBS! Läs betalning och avgifter innan bokning av kurs.

Att man alltid bokar sig till kurs på 013 14 17  30 eller info@artofliving.nu. Någon hos oss måste bekräfta med dig att du skall deltaga på kurs innan bokningen gäller.

Ingen drop-in gäller.

Sista bokning till kurs är 2 veckor innan kursstart.

Vill man delta på en kurs efter tidsfristen 2 veckor måste avgiften betalas in omgående.

Obetald kurs efter 7 dagar så avanmäls man automatiskt från att delta till förmån för annan deltagare.

En ny bokning måste göras om man har avanmälts från en kurs.

 

Betalning & avgifter

OBS! Tänka på att vid bokning och när betalning gjorts av kursavgift för deltagande på kurs så tar vi alltid ut en avbokningsavgift på 20% på avbokad kurs och 50% om kurs avbokas från 9 dagar innan kursstart. 5 dagar innan kursstart betalas inte kursavgift tillbaka.

Betalning av kursavgift sker till bankgiro 5023-0788 och skall vara på kontot senast 7 dagar efter bokad kursdeltagande. Betalnings skall ske omgående om man får tillstånd att delta efter bokningstidsfristen på 2 veckor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra kursplacering till annan lokal på samma ort utan att återbetala kursavgifter.

Kurser kan avbokas av Suphu´s Academy utan anspråk och kursavgifterna betalas tillbaka till kursdeltagare om deltagandet är för få eller avbokningarna är många. Minst 15 deltagare krävs i närförort och minst 20 stycken krävs för genomförande kurs på andra orter och städer.

Vi förbehåller oss även rätten att ändra dag, tid och avboka vid sjukdom/skada eller andra hinder vilket innebär att kursdeltagare får tillbaka sina kursavgifter om de inte kan medverka på nytt, men inga andra anspråk kan göras.

 

Företag

Önskar man som företag att anlita oss för kurser för personal så bör de göras minst 2 månader innan aktuell kurs kan genomföras. Antal deltagare är minst 9 och max 50 personer.
Kursavgifter, resekostnader, bokning och lokalkostnader för kurs, eventuella boende för instruktörer(max 3 instruktörer) står företaget för som anlitar oss.

Företaget måste ha en ansvarig kontaktperson före och under kurs.

Kursavgifter kommer per faktura och betalas minst 1 månad innan kursstart. Resa och boende faktureras efter genomförd kurs.

Avbokning för företag måste ske minst 14 vardagar före bokad kurs annars faktureras 50% av kursavgifterna samt de eventuella kostnader som uppstått för bokat boende och resor.

Förflyttning av kurs görs i överenskommelse med Suphu´s Academy och helst 14 dagar innan kursstart. Viss tilläggskostnad för förflyttad kurs kan tillkomma.

Sjukdom/skada på kursansvarig kan innebära inställd eller förflyttad kurs och skall inte medföra något ersättningsansvar för Suphu´s Academy, dock kan inte heller Suphu´s Academy kräva någon ersättning av anmälda kursmedlemmar om man ställer in kurs på grund av sjukdom/skada.

 

 

 

HEMSIDEVILLKOR

Suphu´s Academy äger rätten att lägga ner, justera text, bild, pris- och faktainformation samt vilka villkor som skall gälla för för denna hemsida. Desamma gäller för uppgifter och utövning som berör kurser, behandling/rehabilitering och omvårdnad hos oss.

Under patientberättelser och på facebooksidan finns berättelser från de som deltagit i kurser, behandlingar/rehabiliteringar, omvårdnad m.m. vilket vi på Suphu´s Academy kan avgöra om de skall vara kvar eller tas bort. Klient, person som lägger upp något på vår facebooksida har godkänt sin medverkan där.

 

Några funderingar om våra villkor så får man gärna kontakta oss.