Inner Power innebär att människan lever i harmoni med sin omgivning och sig själv.

Inner Power andningen tränas med mentalt fokus och med koncentration vilket normaliserar kroppens funktioner och förbindelser mellan kroppens olika organ så de arbetar i samklang. Man lär sig utnyttja diafragman, vår största andningsmuskel för att öka syresättningen i  våra vävnader.

Från hjärtat pumpar det ut blod innehållande syre och näring till kroppens celler via artärerna. Cellerna förbränner syre och näring i samband med gamla celler bryts ner och nya skapas. Slaggprodukter och koldioxid transporteras tillbaka till hjärtat och lungorna via venerna och lämnar sedan kroppen med den luft vi andas ut. Blodet syresätts mycket effektivt och pumpas aktivt runt också med hjälp av samverkande muskelrörelser.

När vi andas påverkas hjärtat via det parasympatiska nervsystemet att slå långsamt och kraftigt. Koncentration och andning samverkar för att lugna ner stress. Utrensningen stimuleras via andning, svettning och aktivering av muskler i vår kropp.

Rätt andningsträning strävar alltid mot att göra utövaren stark och balanserad på insidan såväl som på utsidan av kroppen. En förutsättningen för att kunna bygga upp en starkt yttre är att kroppen fungerar väl på insidan. Ett starkt yttre hjälper sedan att  skyddar vårt inre.

Många processer i vår kropp styrs av och utgår från hjärnan. Om hjärnan inte får tillräckligt med syre kan den inte göra ett bra jobb, d.v.s de signaler som hjärnan skickar riskerar att muteras och inte få avsedd effekt eller i värsta fall inte nå fram alls. När de inre organen till de yttre områdena blir fullt syresatta är kroppens självläkningsförmåga mycket stor.

Ibland har vi även behov av att finna en miljö där vi också kan hjälpa kroppen med renare och bättre luft vilket innebär att vi t.ex. behöver ta oss ut i naturen.

Master Tho kan ofta uttrycka sig” Du kan tvätta dig på utsidan, men hur kan du tvätta dig på insidan?”

OBS! Att Master Tho´s egen lära om Inner Power i utövande, behandling eller träningsform inte skall förknippas med andra liknande organisationers utövande.